Cynnyrch

Categorïau Cynnyrch

Datrysiadau

Tystysgrif

diweddar

NEWYDDION

  • Llofnododd gwledydd yn swyddogol y diwydiant offer RCEP a arweiniodd at sefyllfa newydd o fasnach

    Ar Dachwedd 15, 2020, daeth newyddion mawr a daeth yn ganolbwynt sylw gwledydd ledled y byd. Ar ôl wyth mlynedd o drafodaethau, llofnododd arweinwyr 15 gwlad, gan gynnwys Tsieina, Japan a Singapore, gytundeb RCEP trwy gynhadledd fideo. Dysgir bod RCEP yn gyffredinol yn cyfeirio at ...

  • Cymhariaeth perfformiad rhwng modur servo a modur stepper

    Fel system reoli dolen agored, mae gan fodur stepper berthynas hanfodol â thechnoleg rheoli digidol modern. Yn y system reoli ddigidol ddomestig bresennol, defnyddir y modur stepper yn helaeth. Gydag ymddangosiad system servo AC ddigidol lawn, mae modur servo AC yn cael ei gymhwyso fwyfwy yn digita ...

  • Ydych chi'n gwybod modur stepper

    Mae modur stepper yn gydran reoli dolen agored sy'n trosi signal pwls trydan yn ddadleoliad onglog neu'n ddadleoliad llinellol. Yn achos peidio â gorlwytho, mae cyflymder y modur, safle stopio yn dibynnu ar amlder signal pwls a rhif pwls yn unig, ac nid yw'r newid llwyth yn effeithio arno, th ...